niqual

Szolgáltatásaink

Nyelvpárok:
MAGYAR-ANGOL, ANGOL-MAGYAR

Általános fordítás

Általános, szakmai ismeretet, szakmai terminológiai ismeretet nem igénylő szövegek fordítását vállaljuk. Irodánk a munkáira garanciát vállal, az esetleges korrekcióra és bővítésekre pedig a fordítás elkészültét követően minden esetben lehetőséget biztosít.

Szakfordítás

Biztosítási és jogi szakszövegek szakfordítását vállaljuk. Irodánk a munkáira garanciát vállal, az esetleges korrekciókra és bővítésekre pedig a fordítás elkészültét követően minden esetben lehetőséget biztosít.

Hivatalos fordítás, záradékolás

Fordítóirodánk a Megrendelő kérésére az iroda által lektorált szöveget hivatalos záradékkal és pecséttel látja el, ezzel igazolva azt, hogy a fordítás tartalmilag és értelmileg pontosan megegyezik az eredeti szöveggel.

Cégiratok hiteles fordítása,
asszisztencia hiteles fordításhoz

Magyarországon a 24/1986. (VI.26.) MT rendelet 5. szakasza rendelkezik arról, hogy szakfordító mely esetekben készíthet hiteles fordítást. E jogszabály értelmében fordítóirodánk cégkivonatok, valamint cégjegyzékbe bejegyzendő adatoknak és cégiratoknak (társasági szerződés, aláírási címpéldány, taggyűlési jegyzőkönyv, stb.)az Európai Unió bármely hivatalos nyelvére történő hiteles fordítására jogosult. Hiteles fordítást minden egyéb esetben kizárólag az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. (1062 Budapest, Bajza u. 52.) készíthet. Ennek megfelelően, ha a hivatalos fordítás nem megfelelő, kizárólag hitelesített dokumentum elfogadható a megrendelő számára, átvállaljuk a dokumentum fordítását és intézzük annak hitelesítését. Ezzel levesszük az Ön válláról az ezzel kapcsolatos ügyintézés és adminisztráció terhét.

Szakmai Lektorálás

Ebben az esetben a szakfordító által készített szöveget az adott területen jártas szaklektor is átolvassa, és a fordítóval konzultálva elvégzi az esetlegesen szükséges módosításokat.
E szolgáltatásunk külön is igényelhető.

Anyanyelvi lektorálás

Anyanyelvi lektorált fordítás esetén pedig az elkészült fordítást egy olyan lektor vizsgálja felül, akinek a fordítás célnyelve az anyanyelve. A szakmai lektoráláshoz hasonlóan ez a szolgáltatás is igényelhető önállóan.

Kiegészítő szolgáltatások

Terminológiai adatbank vagy fordítási memória készítése.